Právní servis

Našim klientům nabízíme profesionální a odpovědný přístup, diskrétnost, kvalitu a loajalitu. Proto je pro nás nesmírně důležité využívat renomovaných advokátních kanceláří a poskytnout klientovi možnost výběru. Spolupracujeme se dvěmi advokátními kancelářemi a to:

 

Advokátní kancelář Lisko & Vala 

byla založena v roce 2006 dvěma advokáty JUDr. Alešem Liskem a Mgr. Robertem Valou. V současné době advokátní kancelář tvoří pětičlenný tým skládající se ze dvou advokátů, jednoho advokátního koncipienta a dvou administrativních pracovníků.

Advokátní kancelář se snaží poskytovat poradenství v celém spektru právních oblastí, zejména se zaměřením na podnikatelský sektor, a dále pak zejména na oblast práva občanského a trestního. Při své činnosti spolupracuje advokátní kancelář i s odborníky jiných oblastí, zejména daňovými poradci a soudními znalci.

Advokátní kancelář Šopák, Palátová & partneři 

je zavedenou a prosperující advokátní kanceláří, která svým klientům poskytuje vysoce kvalifikované a odborné právní služby především v oblasti soukromého práva.

Zkušený tým advokátní kanceláře pod vedením pana Mgr. Vlastimila Šopáka a Mgr. Lenky Palátové zajišťuje komplexní právní servis vysoké úrovně pro klientelu z celé České republiky, a to jak v českém, tak rovněž i v německém jazyce.

Garancí kvalitně odvedené práce je nejen samotná odbornost členů kanceláře, ale též úzká spolupráce s řadou notářských kanceláří, exekutorskými úřady a jinými experty a specialisty z příbuzných oborů jako jsou daňový poradci, účetní konzultanti, auditoři či znalci a tlumočníci.

Našim klientům nabízíme profesionální a odpovědný přístup, diskrétnost, kvalitu a loajalitu. 

Nejlepší vizitkou a cílem advokátní kanceláře je spokojenost našich klientů.

Lorenc & Zacha s.r.o. - Znojmo
Lorenc & Zacha s.r.o. - Znojmo
Rudoleckého 858/23
669 02
Znojmo